marți, 24 mai 2011

Notiunea de "COMUNICARE"


Toate definiţiile date comunicării, indiferent de şcolile de gândire cărora le aparţin sau de orientarile în care se înscriu, au cel puţin următoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informaţii, idei, opinii, păreri, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul; 

Comunicarea este un atribut al speciei umane! 
Nici un fel de activitate, de la banalele activităţi ale rutinei cotidiene pe care le trăim fiecare dintre noi zilnic şi până la activităţile complexe desfăşurate la nivelul organizaţiilor, nu pot fi concepute în afara procesului de comunicare.

Comunicarea  “a devenit un concept universal şi atotcuprinzător pentru “totul comunică” si a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane înca din antichitate.

În fapt, însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul “comunicare” provine din limba latină “communis” care înseamnă “a pune de acord”, “a fi in legatură cu” sau “a fi în relaţie”, deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de “a transmite şi celorlalţi”, “a împărtăşi ceva celorlaţi”.

Reacții:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu